Regulamin zwrotu i wymiany towarów

REGULAMIN ZWROTU I WYMIANY TOWARÓW W SALONACH LA VANTIL I GREJS

 

 

§ 1

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w Salonach Sprzedaży La Vantil/Grejs nie objętego okresowymi akcjami promocyjnymi.

2. Szczegółowe zasady zwrotu lub wymiany towaru zakupionego w ramach okresowych akcji promocyjnych obowiązujących w Salonach Sprzedaży La Vantil/Grejs określa każdorazowo regulamin danej promocji.

 

§ 2

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1. Sprzedawca - JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS 0000163522, REGON: 430817969 NIP: 946-19-14-180, tel.0814624113

2. Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci La Vantil, Grejs punkt sprzedaży Towarów

3. Konsument – osoba, która dokonała zakupu w Salonie Sprzedaży

4. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży

5. Wymiana towaru – wymiana zakupionego towaru na podstawie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, faktury VAT

6. Zwrot Towaru – zwrot zakupionego, pełnowartościowego towaru na podstawie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, faktury VAT.

 

§ 3

 

1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca odpowiada za jakość oferowanych towarów zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie wzorniki i próbniki towarów dostępne na terenie sklepu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od towarów oferowanych w Salonie Sprzedaży pod względem właściwości.

 

§ 4

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo dokonania Wymiany Towaru zakupionego w Salonie Sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty widniejącej na paragonie fiskalnym, Fakturze VAT jako daty sprzedaży).

Konsumentowi przysługuje prawo wymiany towaru na identyczny towar w innym rozmiarze lub kolorze, na inny towar w tej samej cenie bądź w cenie wyższej przy dopłacie kwoty różnicy przez Konsumenta, na inny towar w niższej cenie , gdzie kwotą wynikającą z różnicy zasilana jest Karta Podarunkowa La Vantil.

Po upływie powyższego terminu nie ma możliwości wymiany towaru. Wymiany Towaru można dokonać wyłącznie w Salonie Sprzedaży, w którym został on zakupiony.

2. Konsumentowi przysługuje prawo dokonania Zwrotu Towaru zakupionego w Salonie Sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty widniejącej na paragonie fiskalnym, Fakturze VAT lub wydruku z POS jako daty sprzedaży). W przypadku Zwrotu Towaru zwrot uiszczonej przez Konsumenta należności dokonywany jest wyłącznie na Kartę Podarunkową La Vantil.

3. Zwrotowi bądź Wymianie podlega towar, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. nie nosi śladów użytkowania;

b. nie został w żaden sposób uszkodzony;

c. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony;

d. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w tym w szczególności metki, w które Salon Sprzedaży zaopatrzył towar oraz które nie noszą ś ladów usuwania czy ponownego przymocowania do towaru;

e. nie został zakupiony po obniżonej cenie z powodu wad fizycznych, uszkodzeń czy jakichkolwiek braków.

4. Zwrotowi bądź Wymianie nie podlega bielizna osobista w szczególności: majtki, bielizna sexy (m.in. Obsessive): figi, stringi, szorty, slipy, bokserki (doły strojów kąpielowych o ile nie posiadają tzw. wlepki zabezpieczającej) oraz skarpety, rajstopy i pończochy.

 

§ 5

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. do odwołania.