Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1.

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i innych form kontaktu z JS Spółka z o.o., w celu przekazania informacji o nowościach, atrakcyjnych ofertach promocyjnych i innych ciekawostkach z branży, z salonów La Vantil/Grejs.

2. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione:

a. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań

b. Poczcie Polskiej i innym firmom kurierskim/transportowym, podmiotom świadczące na rzecz JS Spółka z o.o. usługi prawne

c. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym z JS Spółka z o.o.  w zakresie usług informatycznych lub  współpracujących z JS Spółka z o.o. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z JS Spółka z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

 3.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 5.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6.  Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7.  Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

 8. Więcej informacji na temat polityki prywatności znajdziesz na stronie www.rodo.js.com.pl